Kent Çalışmaları Yüksek Lisansı

Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başladı

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sosyoloji Anabilim Dalı altında yer alan Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, giderek büyüyen ve çeşitlenen kentsel sorunları anlamayı ve kendi tarihsel ve toplumsal tecrübesine uygun yeni çözümler üretebilmeyi amaçlayan ve disiplinlerarası bir perspektifle kenti ele almak isteyen lisansüstü öğrenciler hazırlanmıştır.

Programa başvurular online olarak 23 Mayıs 2016 – 12 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı tanıtım kitapçığı için tıklayınız.

Başvuru ve Kabul Koşulları

Aşağıda belirtilen koşullara göre başvuran adaylarla mülakat yapılacak ve başarılı olanlar Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırabileceklerdir. Bunların dışında Üniversite Senatosunun belirlediği genel kabul koşulları aynen geçerli olacaktır.

 • Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Özel Koşulu Lisans eğitimini “Sosyoloji”, “Antropoloji”, “Tarih”, “Sanat Tarihi”, “Şehir ve Bölge Planlama” ve “Mimarlık” bölümlerinde tamamlamış olmak.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenmiş diğer evraklarla birlikte, başvuru dosyalarında 1000-1500 kelime uzunluğunda bir “Araştırma Önerisi” bulundurmaları gerekmektedir.(Bu Öneri Mülakat Esnasında Teslim Edilecektir.) Araştırma Önerisi yazım kurallarını görmek için lütfen tıklayınız.
 • Ayrıntılı bilgi için http://edebiyat.istanbul.edu.tr/sosyoloji/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
 • Mezuniyet koşulu: Yüksek Lisans Programlarına (tezli) başvuracak adayların lisans not ortalamalarının (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.
 • ALES koşulu: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 65 puan alması gerekir.
 • Yabancı dil koşulu: YDS veya Eşdeğeri Sınav için Taban Puan 50’dir.
 • Yatay geçiş̧ kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü̈ programında en az bir yarıyılını tamamlamış̧ bulunan, almış̧ olduğu derslerin tamamını başarmış̧ olan öğrenciler başvurabilir. Tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında yatay geçiş̧ yapılmaz.

Değerlendirme Ölçütleri

 • ALES veya eşdeğeri sınav notu (%50)
 • Lisans not ortalaması (mezun olmayanlar için 7. yarıyılı not ortalaması) (%10)
 • Mülakat puanı (%30)
 • Yabancı dil notu (%10)

Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde yukarıdaki puan türleri ve yüzdeler dikkate alınır. Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş̧ notunun en az 65 olması gerekir.

Önemli Tarihler

Başvuru Dönemi 23 Mayıs – 12 Haziran 2016
Mülakat Dönemi 16-17 Haziran 2016
Mülakat Sonuçlarının Enstitüye Teslim Tarihi 22 Haziran 2016
Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 30 Haziran 2016
Kesin Kayıt Dönemi 22-26 Ağustos 2016

 

Başvuru / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016-2017 Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ!

Ayrıntılı bilgi için ziyaret ediniz: sosyalbilimler.istanbul.edu.tr

Online başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız: basvuru.istanbul.edu.tr

 

Bilgi ve İletişim / Sosyoloji Bölümü

0212 440 0000 Dahili: 15998 veya 15993

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/sosyoloji/

sosyoloji.kentcalismalari@istanbul.edu.tr

https://www.facebook.com/istanbuluniversitesisosyolojibolumu

https://twitter.com/iuefsosyoloji

27/05/2016
10983 defa okundu

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr