İstanbul Üniversitesi
http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/?p=10499
Export date: Wed May 23 13:23:18 2018 / +0000 GMT

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yedek Kontenjan Sayıları


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yedek Kontenjan Sayılarına ulaşmak için TIKLAYINIZ...
 

2017-2018 eğitim öğretim yılına ait Lisansüstü Akademik Takviminde 2017 Kurban Bayramı tatili nedeniyle Yedek Kayıtları ile ilgili yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır.

YEDEK KAYIT TARİHLERİ VE EVRAKLARI)

Boş Kontenjanların (Yedek) İlanı : 06.09.2017

Yedeklerin İlgili Enstitüye Başvuru Tarihi Başlangıcı: 07.09.2017

Yedeklerin İlgili Enstitüye Başvuru Tarihi İçin Son Gün : 08.09.2017

Yedek Listeden Kayıt Yaptırmak İçin Başvuruda Bulunup Sıralama Sonucunda Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların İlanı : 12.09.2017

Yedek Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihi Başlangıcı: 14.09.2017

Yedek Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihi İçin Son Gün : 15.09.2017

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır:

1)Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir.

2) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

Not: Başvuru sırasında 7. Dönem not ortalamasını gösteren “transkriptlerini” ile başvuru yapan adaylardan kesin kayıt hakkı kazananların beyanlarının doğruluğunun kontrolü için kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3) ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli süreti.

4) YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli süreti.

5) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.).

6) Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge. (1 adet)

7) Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)

8) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu için TIKLAYINIZ) (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)

9) ÖĞRENCİ KAYIT BİLGİ FORMU DOLDURUNUZ ( TIKLAYINIZ)

10)   İKAMETGÂHI İLE İLGİLİ BEYAN FORMUNU DOLDURUNUZ  (TIKLAYINIZ)

11) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)

12) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik ” belgesi veya onaylı sureti.

NOT

  • Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

  • Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır.

Post date: 2017-09-06 15:00:02
Post date GMT: 2017-09-06 12:00:02

Post modified date: 2017-09-06 16:16:23
Post modified date GMT: 2017-09-06 13:16:23

Export date: Wed May 23 13:23:18 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com