2017-2018 EĞITIM ÖĞRETIM YILI GÜZ DÖNEMI (HUKUK) YEDEKTEN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN LİSTESİ

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların Listesini İndirmek İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız.

Yüksek Lisans Genel

Yüksek Lisans Yurtdışı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK, EKONOMİ HUKUKU (TEZSİZ), KRİMONOLOJİ VE CEZA ADALETİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

(KESİN KAYIT/YEDEK KAYIT TARİHLERİ VE EVRAKLARI)

YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL ve KAYIT DÖNEMİ

Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi Başlangıcı: 21.08.2017

Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi Başlangıcı: 12.09.2017

Boş Kontenjanların (Yedek) İlanı: 14.09.2017

Yedeklerin İlgili Enstitüye Başvuru Tarihi Başlangıcı: 15.09.2017

Yedeklerin İlgili Enstitüye Başvuru Tarihi için Son Gün: 18.09.2017

Yedek Listeden Kayıt Yaptırmak İçin Başvuruda Bulunup Sıralama Sonucunda Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 19.09.2017

Yedek Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihi Başlangıcı: 20.09.2017

Yedek Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihi Son Gün: 21.09.2017

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır:

1)Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir.

2) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

Not: Başvuru sırasında 7. Dönem not ortalamasını gösteren “transkriptlerini” ile başvuru yapan adaylardan kesin kayıt hakkı kazananların beyanlarının doğruluğunun kontrolü için kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3) ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli süreti.

4) YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli süreti.

5) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm.).

6) Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge. (1 adet)

7) Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)

8) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu için TIKLAYINIZ) (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)

9) ÖĞRENCİ KAYIT BİLGİ FORMU DOLDURUNUZ ( TIKLAYINIZ)

10)   İKAMETGÂHI İLE İLGİLİ BEYAN FORMUNU DOLDURUNUZ  (TIKLAYINIZ)

11) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)

12) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik ” belgesi veya onaylı sureti.

NOT

  • Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
  • Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır.
19/09/2017
2934 defa okundu

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr