TEZLERİN İNTİHAL KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMESİ HAKKINDA

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZİ TESLİM SÜRECİ

Tezlerin İntihal Kontrolünden Geçirilmesi

Ders/Yeterlilik ve Tez dönemini, gerekli şartları sağlayarak tamamlayan ve Tez Teslim sürecini başlatacak olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, tez/proje teslim süreci öncesinde tezlerinin/projelerinin intihal kontrolünden geçmesi gerekmektedir.

 • Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Öğrenci tamamlamış olduğu tez/projesini, tez/proje hazırlama yönergesine (tıklayınız) göre şekil şartlarına uygun formatta hazırlayarak danışmana iletir.
 • Tez/proje danışmanı, enstitüye teslim etmek üzere son hali teslim edilmiş, tezi/projeyi intihal/benzerlik taraması raporunu almak üzere; aşağıdaki tabloda belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlenen PDF formatlı bir nüshasını kurumsal e-posta adresinden “sbeteztarama@istanbul.edu.tr” e-posta adresine gönderir.
 • Tez/proje danışmanı tarafından gönderilmeyen e-postalar dikkate alınmaz.
 • İlgili tezin/projenin intihal/benzerlik raporu enstitü tarafından danışmanın e-posta adresine 24 saat içerisinde gönderilir.
 • Danışman, ilgili raporun numarası ve tarihini “tez/proje teslim yazısında” belirtir ve tezin/projenin basılı halini, tez/proje teslim yazısı ile birlikte enstitüye teslim eder.
 • Danışman, jüri üyelerinin belirlenmesinin ardından raporu jüri üyelerine iletir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

İntihal Raporu İçin Gerekli Düzenlemeler:

 • Dosya ismi, “öğrencinin adı_soyadı ” yazarak düzenlenmelidir.
 • Mailin konu kısmına “öğrencinin adı_soyadı_program adı” yazılmalıdır.
 • Tezde/Projede yer alan ‘Şekiller ve Tablolar Listelerini, Kısaltma Listesi, Özgeçmiş ve Kaynakça bölümleri çıkartılmalıdır.
 • Tezde/Projede yer alan tüm resimler çıkartılmalıdır.
 • Bu haliyle, Tez/Proje 400 sayfayı aşıyorsa puntoları küçültülmeli ya da 400 sayfalık bölümler halinde gönderilmelidir.
 • Tez ve projelerin yazım kılavuzuna uygun formatta hazırlanarak, son halinin gönderilmesi gerekmektedir. Örnek, Tez taslağına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

26/12/2017
9456 defa okundu

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr