DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN DERS ALMALARI HAKKINDA

Resmi Gazete’de yayınlanan 22 Ocak 2018 tarihli İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Değişikliğine istinaden; 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi başlangıcı itibariyle,

  • Doktora programına kayıtlı olup Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini yüksek lisans programında almayan öğrenciler bu dersi almakla yükümlüdür.
  • Doktora programı ders aşamasında olan öğrenciler, yönetmelik gereği 8 ders (24 kredi ve 60 AKTSden az olmamak şartıyla), seminer ve alması gerekiyorsa Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği derslerini almak zorundadırlar.
  • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine kadar 7 ders+Seminer dersini başarıyla tamamlayan ve alıp başaramadığı herhangi bir dersi bulunmayan öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler.
08/02/2018
4257 defa okundu

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr