İlkelerimiz

  • Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek
  • Katılımcılık
  • Çevre ve İnsana Saygı
  • Etik Değerlere Mutlak Uyum
  • Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
  • Bilimsel Etik Değerlere ve Özgür Araştırma Koşullarına Sahip Olmak
  • Yaratıcı Bir Eğitim Anlayışını Benimsemek
08/02/2013
14757 defa okundu

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr