Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Büroları
Adı Soyadı : Oya ULUKIR
Görevi : Öğrenci İşleri Şefi
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14242 Fax:440 03 46
İlgilendiği Bölümler :

 

Adı Soyadı; : Ramazan BİLGEN
Görevi : Öğrenci İşleri Şef Yardımcısı
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14232
İlgilendiği Bölümler :

 

Adı Soyadı; : Murat ŞENER
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14234
İlgilendiği Bölümler : Edebiyat Fakültesi
 • Tarih Anabilim Dalı
  • Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı
  • Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı
  • Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı
  • Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
  • Türkiya Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
  • Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
  • Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi Bilim Dalı
 • Tarih Anabilim Dalı
  • Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Coğrafya Anabilim Dalı

 

Hande MACİT
Adı Soyadı; : Hande MACİT
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14248
İlgilendiği Bölümler : Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Anabilim Dalı
  • Uygulamalı Psikoloji Bilim Dalı
 • Sosyoloji Anabilim Dalı
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
  • Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Türk Dili ve Edebiyatları Anabilim Dalı
  • Eski Türk Dili Bilim Dalı
  • Yeni Türk Dili Bilim Dalı
  • Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
  • Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı
  • Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Gülay KISAKESEN
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14225
İlgilendiği Bölümler : Edebiyat Fakültesi
 • Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
  • Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
  • Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Çeviribilim Anabilim Dalı
 • Arkeoloji Anabilim Dalı
  • Klasik Arkeoloji Bilim Dalı
  • Prehistorya Bilim Dalı
 • Taşınabilir Kültür Varlıklarını KOruma ve Onarım Anabilim Dalı
  • Koruma, Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı
  • Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Bilim Dalı
 • Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı
 • Antropoloji Anabilim Dalı
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
 • Bilim Tarihi Anabilim Dalı
  • Prohistorya ve Önasya Arkeoloji Bilim Dalı
 • Felsefe Anabilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Halil İbrahim KÜPELİ
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14225
İlgilendiği Bölümler : Edebiyat Fakültesi
 • Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
  • Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
  • İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
  • Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Çeviribilim Anabilim Dalı
 • Arkeoloji Anabilim Dalı
  • Klasik Arkeoloji Bilim Dalı
  • Prehistorya Bilim Dalı
 • Taşınabilir Kültür Varlıklarını KOruma ve Onarım Anabilim Dalı
  • Koruma, Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı
  • Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Bilim Dalı
 • Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı
 • Antropoloji Anabilim Dalı
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
 • Bilim Tarihi Anabilim Dalı
  • Prohistorya ve Önasya Arkeoloji Bilim Dalı
 • Felsefe Anabilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Fatma AKBAŞ
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14221
İlgilendiği Bölümler : İşletme Fakültesi (işletme)
 • İşletme Anabilim Dalı
  • Finans Bilim Dalı
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı
  • İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Engin GARİP
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14231
İlgilendiği Bölümler : İşletme Fakültesi (işletme)
 • İşletme Anabilim Dalı
  • Muhasebe Bilim Dalı
  • Örgütsel Davranış Bilim Dalı
  • Pazarlama Bilim Dalı
  • Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
  • Üretim Bilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Jale GÜL
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14211
İlgilendiği Bölümler : Avrupa Birliği ve Tezsiz Programlar
 • Avrupa Birliği Anabilim Dalı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Radyo Tv Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sermaye Piyasası Uzmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yükseköğretim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Finansal Ekonometri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
 • Finans Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Müze Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Medya Çalışmaları (İngilizce Tezli) Yüksek Lisans Programı
 • İslam İktisadı ve Finansı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Vergiciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İstanbul Araştırmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Ekonomi ve Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kişilerarası İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

 

Adı Soyadı; : Çiçek TUNCAR
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14211
İlgilendiği Bölümler : Avrupa Birliği ve Tezsiz Programlar
 • Avrupa Birliği Anabilim Dalı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Radyo Tv Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sermaye Piyasası Uzmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yükseköğretim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Finansal Ekonometri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
 • Finans Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Müze Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Medya Çalışmaları (İngilizce Tezli) Yüksek Lisans Programı
 • İslam İktisadı ve Finansı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Vergiciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İstanbul Araştırmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Ekonomi ve Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kişilerarası İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

 

Adı Soyadı; : Selver ADIGÜZELMAN ARSLAN
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 10738
İlgilendiği Bölümler :
 • İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı
 • Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
 • Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı
 • Kadın Çalışmaları Bilim Dalı
 • Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı
 • Sosyal Yapı – Sosyal Değişme Bilim Dalı
 • Müze Yönetimi Bilim Dalı Bilim Dalı
 • Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Bilim Dalı
 • Yükseköğretim Yönetimi Bilim Dalı
 • Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Bilim Dalı
 • İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı
 • Avrasya Araştırmaları Bilim Dalı
 • İklim Değişikliği Bilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Gül BÖLÜKBAŞI
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14227
İlgilendiği Bölümler : İktisat Fakültesi
 • İktisat Anabilim Dalı
  • İktisat Teorisi Bilim Dalı
  • İktisat Politikası Bilim Dalı
  • İktisat Tarihi Bilim Dalı
  • Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı
 • İngilizce İktisat Anabilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Nejdet ERGÜN
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14219
İlgilendiği Bölümler : İktisat Fakültesi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
  • Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı
  • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı
 • Maliye Anabilim Dalı
  • Mali Hukuk Bilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Nursen KOCAOĞLU
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14210
İlgilendiği Bölümler : İktisat Fakültesi
 • Ekonometri Anabilim Dalı
 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (iktisat)
 • İşletme Anabilim Dalı (İktisat)

 

Adı Soyadı; : Aslıhan ÖZTÜRK
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14214
İlgilendiği Bölümler : Hukuk Fakültesi
 • Özel Hukuk Anabilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Aysen ÖKSÜZ
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14212
İlgilendiği Bölümler : Hukuk Fakültesi
 • Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • Mali Hukuk Anabilim Dalı

 

Adı Soyadı; : Meltem KAŞIKÇI
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14213
İlgilendiği Bölümler : İletişim Fakültesi
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
  • Yeni Medya ve İletişim Yönetimi Bilim Dalı
  • Kurumsal İletişim Bilim Dalı
 • Gazetecilik Anabilim Dalı
  • İletişim Sosyolojisi Bilim Dalı
  • Genel Gazetecilik Bilim Dalı
 • Radyo Tv Sinema Anabilim Dalı
 • Müzikoloji Anabilim Dalı
 • Müzik Anasanat Dalı
  • Piyano Sanat Dalı (Gitar)
  • Piyano Sanat Dalı (Piyano)
  • Yaylı Çalgılar Sanat Dalı
  • Kompozisyon Sanat Dalı
  • Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı
  • Opera Sanat Dalı
 • Sahne Sanatları Anasanat Dalı
  • Bale Sanat Dalı
  • Tiyatro Sanat Dalı

 

Adı Soyadı; : İsmail KARANFİL
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14239
İlgilendiği Bölümler : Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
  • Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Bilim Dalı
  • Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Bilim Dalı
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
  • Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı

 

Adı Soyadı : Kader ALTUNDAĞ SIRBUDAK
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14243
İlgilendiği Bölümler : İlahiyat Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
 • Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 • İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
 • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
  • İslami Araştırmalar (İngilizce) Bilim Dalı
  • İslami Araştırmalar (Arapça) Bilim Dalı

 

Evrak Kayıt Bürosu
Adı Soyadı; : İnci GÜVEŞ
Görevi : Gelen Evrak Sorumlusu
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14245

 

Adı Soyadı; : Kadir KILINÇ
Görevi : Giden Evrak Sorumlusu
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14245

 

Adı Soyadı; : Beyhan SARITAŞ
Görevi : Giden Evrak – Posta Sorumlusu
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14237

 

Banko ve Diğer Personel
Adı Soyadı; : Nurcan YILDIZ
Görevi : Öğrenci Belgesi, Transkript ve Dilekçe İşlemleri
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14226

 

Adı Soyadı; : Sevtap DÖNKAL
Görevi : Öğrenci Belgesi, Transkript ve Dilekçe İşlemleri
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14226

 

Adı Soyadı; : Rakip DEMİR
Görevi : Kurye ve İç Hizmetler
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili:

 

Adı Soyadı; : Şakir YILMAZ
Görevi : Kurye ve İç Hizmetler
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14229

 

Adı Soyadı; : Şahin HARMANCI
Görevi : Kurye ve İç Hizmetler
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14229

 

Adı Soyadı; : Hasan ABACI
Görevi : Kurye ve İç Hizmetler
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14222

 

Web ve Bilişim Sorumlusu
Adı Soyadı; : Kadir KILINÇ
Görevi : Web ve Bilişim Yazılım Sorumlusu
E-Mail : kadir.kilinc@istanbul.edu.tr
İletişim : 0212 440 00 00 – Dahili: 14241

 

17/02/2013
95862 defa okundu

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr