İstanbul Üniversitesi
http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/?p=6780
Export date: Mon Nov 20 4:07:02 2017 / +0000 GMT

Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri Büroları
Adı Soyadı : Oya ULUKIR
Görevi : Öğrenci İşleri Şefi
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14242            Fax:440 03 46
İlgilendiği Bölümler :

 
Adı Soyadı; : Ramazan BİLGEN
Görevi : Öğrenci İşleri Şef Yardımcısı
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14232
İlgilendiği Bölümler :

 
Adı Soyadı; : Murat ŞENER
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14234
İlgilendiği Bölümler : Edebiyat Fakültesi


 • Tarih Anabilim Dalı

  • Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı  • Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı  • Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı  • Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı  • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı  • Genel Türk Tarihi Bilim Dalı  • Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi Bilim Dalı • Tarih Anabilim Dalı

  • Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı  • Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı • Coğrafya Anabilim Dalı 
Hande MACİT
Adı Soyadı; : Hande MACİT
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14248
İlgilendiği Bölümler : Edebiyat Fakültesi


 • Psikoloji Anabilim Dalı

  • Uygulamalı Psikoloji Bilim Dalı • Sosyoloji Anabilim Dalı

 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

  • Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı  • Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı  • Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı • Türk Dili ve Edebiyatları Anabilim Dalı

  • Eski Türk Dili Bilim Dalı  • Yeni Türk Dili Bilim Dalı  • Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı  • Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı  • Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı • Kent Çalışmaları

 • Rus Dili ve Edebiyatı 
Adı Soyadı; : Gülay KISAKESEN
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14217
İlgilendiği Bölümler : Edebiyat Fakültesi


 • Sanat Tarihi Anabilim Dalı

 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

  • Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı  • Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı  • İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı  • İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı • Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

  • Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı • Çeviribilim Anabilim Dalı

 • Arkeoloji Anabilim Dalı

  • Klasik Arkeoloji Bilim Dalı  • Prehistorya Bilim Dalı • Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

  • Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Bilim Dalı • Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı

 • Antropoloji Anabilim Dalı

 • Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

 • Bilim Tarihi Anabilim Dalı

  • Prohistorya ve Önasya Arkeoloji Bilim Dalı

  • Tarih Öncesi Arkeoloji Prehistorya Bilim Dalı • Felsefe Anabilim Dalı

 • Çağdaş Yunan Dili 
 engin_garip_logolu


Adı Soyadı; : Engin GARİP
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14215
İlgilendiği Bölümler : Fatih Üniversitesi


 • 667 sayılı KHK ile Kapatılan Fatih Üniversitesi Öğrenci İşleri 
Adı Soyadı; : Fatma AKBAŞ
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14221
İlgilendiği Bölümler : İşletme Fakültesi (işletme)


 • İşletme Anabilim Dalı

  • Finans Bilim Dalı  • İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı  • İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı

 
 mehmet
Adı Soyadı; : Mehmet KAPLAN
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14231
İlgilendiği Bölümler : İşletme Fakültesi (işletme)


 • İşletme Anabilim Dalı

  • Muhasebe Bilim Dalı  • Örgütsel Davranış Bilim Dalı  • Pazarlama Bilim Dalı  • Sayısal Yöntemler Bilim Dalı  • Üretim Bilim Dalı

 
Adı Soyadı; : Jale GÜL
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14211
İlgilendiği Bölümler :


 • Bankacılık (TEZSİZ)

 • Sermaye Piyasası Uzmanlığı(TEZSİZ)

 • Uluslararası İşletmecilik(TEZSİZ)

 • Yükseköğretim Yönetimi(TEZSİZ)

 • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları (TEZSİZ)

 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Ekonomisi(TEZSİZ)

 • Tedarik Zinciri Yönetimi(TEZSİZ)

 • İstanbul Araştırmaları(TEZSİZ)

 • İşletme Vergiciliği (TEZSİZ)

 • İslam İktisadı ve Finansı(TEZSİZ)

 • Ekonomi ve Hukuk(TEZSİZ)

 • Muhasebe Denetim

 • Girişimcilik ve İnivasyon

 • İslam İktisadı ve Finansı (TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA)

 • Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi(TEZLİ-UZAKTAN EĞİTİM)

 • Müze Yönetimi (TEZSİZ-UZAKTAN EĞİTİM)

 • Uluslararası İşletmecilik(UZAKTAN EĞİTİM)

 • Finans Ekonometri(TEZLİ-UZAKTAN EĞİTİM)

 • Sermaye Piyasası Uzmanlığı(TEZSİZ-UZAKTAN EĞİTİM)

 • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları(UZAKTAN EĞİTİM) 
Adı Soyadı; : Çiçek TUNCAR
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14223
İlgilendiği Bölümler :


 • Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı

 • Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı

 • Müze Yönetimi Bilim Dalı

 • Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Bilim Dalı

 • Avrasya Araştırmaları Bilim Dalı

 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı

 • İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı

 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi(TEZSİZ)

 • Uluslararası Ticaret Finans İngilizce(TEZSİZ)

 • Kişilerarası İletişim (TEZSİZ)

 • Reklamcılık(TEZSİZ)

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım(TEZSİZ)

 • Radyo Tv Sinema(TEZSİZ)

 • Ekonomi ve Yönetimi(TEZSİZ)

 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (TEZSİZ)

 • İşletme(TEZSİZ)

 • Müze Yönetimi(TEZSİZ)

 • Kariyer Danışmanlığı(TEZSİZ)

 • Uluslarası İlişkiler(TEZSİZ)

 • Siyaset Bilimi(TEZSİZ)

 • Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları (TEZSİZ)

 • Gazetecilik(TEZSİZ)

 • Uluslarası Medya Çalışmaları(TEZLİ-İNGİLİZCE-İKİNCİ ÖĞRETİM 
Adı Soyadı; : Selver ADIGÜZELMAN
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 10738
İlgilendiği Bölümler :


 • Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı

 • Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı

 • Sosyal-Yapı Sosyal Değişme

 • Kadın Çalışmaları Bilim Dalı

 • İklim Değişikliği Bilim Dalı

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Bilim Dalı

 • Yükseköğretim Yönetimi Bilim Dalı

 • Avrupa Birliği Anabilim Dalı 
Adı Soyadı; : Gül BÖLÜKBAŞI
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14227
İlgilendiği Bölümler : İktisat Fakültesi


 • İktisat Anabilim Dalı

  • İktisat Teorisi Bilim Dalı  • İktisat Politikası Bilim Dalı  • İktisat Tarihi Bilim Dalı  • Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı • İngilizce İktisat Anabilim Dalı

 • İktisadi Gelişme

 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 
Adı Soyadı; : Nejdet ERGÜN
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14219
İlgilendiği Bölümler : İktisat Fakültesi


 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

  • Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı  • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı • Maliye Anabilim Dalı

  • Mali Hukuk Bilim Dalı • Ekonometri Anabilim Dalı

 • İşletme Anabilim Dalı (İKTİSAT) Adı Soyadı; : Serap BAKKIŞ
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14210
İlgilendiği Bölümler :


 • Ekonometri Anabilim Dalı

 • İşletme Anabilim Dalı (İKTİSAT)

 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Anabilim Dalı 
Adı Soyadı; : Aslıhan ÖZTÜRK
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14214
İlgilendiği Bölümler : Hukuk Fakültesi


 • Özel Hukuk Anabilim Dalı 
Adı Soyadı; : Aysen ÖKSÜZ
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14212
İlgilendiği Bölümler : Hukuk Fakültesi


 • Kamu Hukuku Anabilim Dalı

 • Mali Hukuk Anabilim Dalı 
Adı Soyadı; : Meltem KAŞIKÇI
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14213
İlgilendiği Bölümler : İletişim Fakültesi


 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

  • Yeni Medya ve İletişim Yönetimi Bilim Dalı  • Kurumsal İletişim Bilim Dalı • Gazetecilik Anabilim Dalı

  • İletişim Sosyolojisi Bilim Dalı  • Genel Gazetecilik Bilim Dalı • Radyo Tv Sinema Anabilim Dalı

 • Müzikoloji Anabilim Dalı

 • Müzik Anasanat Dalı

  • Piyano Sanat Dalı (Gitar)  • Piyano Sanat Dalı (Piyano)  • Yaylı Çalgılar Sanat Dalı  • Kompozisyon Sanat Dalı  • Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı  • Opera Sanat Dalı • Sahne Sanatları Anasanat Dalı

  • Bale Sanat Dalı  • Tiyatro Sanat Dalı

 
Adı Soyadı; : İsmail KARANFİL
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14239
İlgilendiği Bölümler : Siyasal Bilgiler Fakültesi


 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

  • Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Bilim Dalı  • Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Bilim Dalı • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 • İşletme Anabilim Dalı (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

  • Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı • Ekonomi ve Yönetim

 • Yönetim ve Strateji 
ogrenci-isleri-nursen-kocaoglu
Adı Soyadı : Nursen KOCAOĞLU
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14243
İlgilendiği Bölümler : İlahiyat Fakültesi


 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

 • Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

 • İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

 • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

  • İslami Araştırmalar (İngilizce) Bilim Dalı  • İslami Araştırmalar (Arapça) Bilim Dalı

 

 
Evrak Kayıt Bürosu
Adı Soyadı; : İnci GÜVEŞ
Görevi : Gelen Evrak Sorumlusu
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14245

 
Adı Soyadı; : Kadir KILINÇ
Görevi : Giden Evrak Sorumlusu
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14245

 
Adı Soyadı; : Beyhan SARITAŞ
Görevi : Giden Evrak - Posta Sorumlusu
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14237

 
Banko ve Diğer Personel
Adı Soyadı; : Nurcan YILDIZ
Görevi : Öğrenci Belgesi, Transkript ve Dilekçe İşlemleri
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14226

 
Adı Soyadı; : Sevtap DÖNKAL
Görevi : Öğrenci Belgesi, Transkript ve Dilekçe İşlemleri
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14226

 
Adı Soyadı; : Rakip DEMİR
Görevi : Kurye ve İç Hizmetler
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili:

 
Adı Soyadı; : Şakir YILMAZ
Görevi : Kurye ve İç Hizmetler
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14229

 
Adı Soyadı; : Şahin HARMANCI
Görevi : Kurye ve İç Hizmetler
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14229

 
Adı Soyadı; : Hasan ABACI
Görevi : Kurye ve İç Hizmetler
İletişim : 0212 440 00 00 - Dahili: 14222

 
Web ve Bilişim Sorumlusu
tgy
Adı Soyadı; : Tugay GÜN
Görevi : Web ve Bilişim Yazılım Sorumlusu
E-Mail : tugaygun@istanbul.edu.tr 1
İletişim :

 
Links:
 1. mailto:kadir.kilinc@istanbul.edu.tr
Post date: 2013-03-04 02:18:31
Post date GMT: 2013-03-04 00:18:31

Post modified date: 2017-09-12 13:36:10
Post modified date GMT: 2017-09-12 10:36:10

Export date: Mon Nov 20 4:07:02 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com