LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE ! BAŞVURUDAN ÖNCE MUTLAKA OKUNMALI…

 

ADAYLARIN DİKKATİNE !

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ DUYURUYU MUTLAKA DİKKATLİCE OKUYUNUZ !

 

1)   Genel ve yurtdışı kontenjanlarına başvurular yalnızca Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden “online” olarak yapılacaktır. Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.

2)   Online başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olacağından, girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.

3)   Sonuçlar yalnızca internet üzerinden (Enstitü’nün resmi websitesinden) ilan edilecektir.

4)   Mülakat tarihi ve yerleri internet üzerinden (Enstitü’nün resmi websitesinden) ilan edilecektir.

5) Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

6)   Adaylar toplam 2 başvuru yapabilirler: Şöyle ki: Adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programlarından yalnızca birine başvurabilirler. Bununla birlikte arzu edildiği takdirde, tezsiz yüksek lisans programlarından birine de başvuru yapılabilir. Toplam başvuru sayısı ikiyi geçemez.

7)   2014-2015 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

8) Bu dönem farklı bir uygulamaya geçilmiş, başvuru tarihleri erkene alınmıştır. Bu nedenle, başvuru tarihleri içerisinde öğrencilerimizin bir kısmının henüz mezun olamayabileceği düşünülerek, mezun olan adayların yanısıra, henüz mezun olmayıp öğreniminin son döneminde (8. Yarıyılda) olan adayların da başvuru yapabilmelerine ve mülakata katılabilmelerine olanak tanınmıştır. Bu nedenle, öğrenim sürecinin son yarıyılında (8. Yarıyıl) olup başvuruda bulunan adaylar da mülakata katılacaklardır. Bu durumdaki öğrenciler, sıralamaya girdikleri takdirde, kesin kayıt tarihi başlamadan önce mezun olmaları durumunda, kayıt hakkı elde edeceklerdir.

9) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, mezun durumda ise, transkript / mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notunu; henüz mezun olmayıp, lisans öğreniminin son yarıyılında (8. yarıyıl) ise, son yarıyıla kadar olan güncel not ortalamasını sisteme girmelidir.

Aday, başvuru süreci bittikten sonra, mülakatlar esnasında ya da kesin kayıt döneminde mezun olsa dahi, ilk girmiş olduğu not ortalaması değiştirilemez.

10) Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur. (Mezun ya da lisans öğreniminin son yarıyılında olan adaylar, sisteme not ortalamasını girmeden önce, Fakültelerinden basılı ve onaylı bir transkript belgesi almalıdır.)

11)   Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur. Mülakat esnasında, başvuruda beyan edilen not ortalamasını gösterir transkript / mezuniyet belgesini mülakat jürisine ibraz edemeyen adaylar, mülakat sınavına alınmayacaktır.

12)   Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, kesin kayıt döneminden önceki bir tarihte mezun olmaları ve mezuniyet belgelerinin onaylı bir kopyasını kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. Mezuniyet belgesini ve başvuru koşullarında belirtilen diğer belgeleri getirmeyen adayların kaydı yapılmayacaktır.

13)   Öğrencinin transkriptinde / mezuniyet belgesinde 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunuyorsa, sisteme muhakkak bu notun girilmesi gerekmektedir. 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde, İstanbul Üniversitesi’nin not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

14)   Mezuniyet tarihinin, ALES veya eşdeğeri sınav sonucu ile Yabancı Dil Bilgi Tespit Seviye Sınavı (YDS) veya eşdeğeri sınav sonuçlarının, lisansüstü programlara başvuru tarihinden önce alınmış olması ve kesin kayıt sırasında onaylı sureti ile ibraz edilmesi gerekmektedir.

15)   Kesin kayıt hakkı elde etmesine rağmen, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan adayların yerine, Enstitümüzün belirleyeceği ve web sayfasında duyuracağı tarihte bir defaya mahsus olmak üzere yedek kaydı alınacaktır.

16)   2015-16 eğitim-öğretim yılına ait Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücretleri, 9,000 tl olup, daha detaylı bilgi Enstitümüzün web sitesinden öğrenilebilir.

 

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

08/05/2015
29002 defa okundu

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr