Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvurular Başladı


Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvurular Başladı

Program İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilerek, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak ilk kez Eylül 2011 tarihinde açılmıştır. “Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı” halen İstanbul Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ayrıcalığıyla tarihi Beyazıt Kampüsü’nde eğitim vermeye devam etmektedir.

KARİYER DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Kariyer Danışmanlığı bireylere meslek seçimlerini yapmada, iş bulmada, iş yerlerinde kariyer gelişim sürecini destekleme ve bu süreçte yaşadığı sorunlara çözüm aramadır. Başarı gösterip doyum elde etmelerinde yardımcı olmak üzere tasarlanan faaliyetleri içine alır. Kariyer Danışmanı psikolojik yardım tekniklerini kullanarak bu faaliyetleri yerine getiren,  bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan kişidir.

PROGRAMIN AMACI VE PROGRAMDA YER ALAN DERSLER

Kariyer Danışmanlığı alanındaki temel kavram ve uygulamaları konusundaki gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program üç(3) yarıyıl olup dönem projesi ile birlikte öğrencinin 7(yedi) zorunlu(Z), 3(üç) de seçmeli(S) dersi tamamlaması gerekmektedir.

Programda yer alan dersler şunlardır.

I.Yarıyıl

Kariyer Gelişim Teorileri ve Uygulamaları (Z)

Mesleki Gelişim ve Kişilik Teorileri (Z)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Z)

Yönetim-Organizasyon (S)

II.Yarıyıl

Araştırma Yöntemleri ve Etiği (Z)

Bireysel ve Örgütsel Açıdan Kariyer Planlama ve Geliştirme (Z)

Kariyer Danışmanlığında Ölçme ve Değerlendirme (Z)

Örgütsel Davranış (S)

III.Yarıyıl

Kariyer Danışmanlığında Görüşme İlke ve Becerileri (Z)

Kariyer Vakaları ve Analizleri (S)

Çalışma İlişkileri ve Hukuku (S)

Meslekler ve Meslekî Yeterlilikler (S)

Dönem Projesi

ADAYLAR İÇİN GENEL KOŞULLAR

1.     Başvuru için 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak yeterlidir.

2.     ALES şartı aranmamaktadır.

2.     Yabancı Dil (YDS veya Eşdeğeri) şartı aranmamaktadır.

3.     Programa kabulde, lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat sınavının % 50’si esas alınacaktır.

4.     Programa kabul notunun en az 60 (altmış) olması gerekmektedir.

5.     Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Adayların 23 Mayıs-12 Haziran 2016  tarihleri arasında  Online Başvuru yapmaları gerekmektedir. Online başvuru dışında başvuru yapılamayacaktır.

Online başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://basvuru.istanbul.edu.tr/Login/

KONTENJAN 20 KİŞİ İLE SINIRLIDIR.

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Önemli Tarihler

Başvuru Dönemi 23 Mayıs-12 Haziran 2016
Mülakat Dönemi 16-17 Haziran 2016
Mülakat Sonuçlarının Enstitü’ye Teslim Tarihi 22 Haziran 2016
Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 30 Haziran 2016
Kesin Kayıt Dönemi 22-26 Ağustos 2016
Derslerin Başlama Tarihi 19 Eylül 2016
Derslerin Bitiş Tarihi 23 Aralık 2016

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Tezsiz Yüksek Lisans eğitim-öğretimi ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı için İkinci Öğretim Tezsiz Y.L. programında, saat başına ders kredi ücreti 300 TL olup,  toplam ücret 9,000 TL’dir. Ödeme, dönemlere göre olup 3 parçada yapılacaktır. Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir.
1. Dönem (Ders Dönemi):                     3,600 TL (4 ders, 12 kredi)

2. Dönem (Ders Dönemi):                     3,600 TL (4 ders, 12 kredi)

3. Dönem (Ders Dönemi + Proje):         1,800 TL (2 ders,6 kredi + Proje)

Ödemenin Yapılacağı Banka IBAN No: TR890001200982000006200271 (Halk Bankası Beyazıt Şubesi)

NOT: İstanbul Üniversitesi mensupları, eşleri ve çocukları için saat başına ders kredi ücreti 200 TL’dir. Söz konusu durum, kayıt esnasında belgelendirilmelidir. Detaylı bilgi, Enstitü web sitesinde mevcuttur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:           Besim Ömer Paşa Caddesi, Devlet Arşivleri Binası, A Blok, No: 39 Vezneciler – Fatih / İSTANBUL

NOT:               Enstitü Binamız, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’nin yanındadır.

Tel:                 +90 212 440 20 00 / +90 212 440 20 01

Faks:              +90 212 440 03 40

E-Posta:         sbe@istanbul.edu.tr

Web    :           http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr

 

25/05/2016
17179 defa okundu

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr