Ders Programı

2017-2018 Güz Dönemi Ders Programı

Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Saat AKTS Ders Günü Ders Saati
YDTR7009 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İletişim Süreçleri Yrd. Doç. Dr. Binnur Erişkon Cangil 3 7 Salı 09.30-11.40
YDTR7004 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Yaklaşım ve Uygulamalar Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün 3 7 Salı 14.30-16.40
YDTR7003 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Aktarım Süreçleri Yrd. Doç. Dr. Talat Fatih Uluç 3 8 Salı 12.00-14.10
YDTR7015 Türkçenin Söz Varlığı ve Sözcük Öğretimi Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek 3 8 Cuma 09.30-11.40
YDTR7002 Türkçenin Yapısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş 3 7 Cuma 12.00-14.10

 

2016-2017 Bahar Dönemi Ders Programı

Dersin Kodu Dersin Adı Ad Soyad Saat AKTS Ders Günü Ders Saati Zorunlu/

Seçmeli

YDTR7014 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş 3 8 Pazartesi 12.00-14.10 Z
YDTR7010 Seminer Yard. Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler 3 6 Pazartesi 14.30-16.10 Z
YDTR7007 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi Sorunları Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek 3 8 Salı 09.30-11.40 S
YDTR7009 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İletişim Süreçleri Yrd. Doç. Dr. Binnur Erişkon Cangil 3 7 Salı 12.00-14.10 S
YDTR7008 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beceri Alanlarına Yönelik Etkinlik Modelleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz 3 7 Salı 15.30-17.40 S

 

 

Not: Dersleri gün ve saatleri her yıl değişiklik gösterebilir.