Tarihçe

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi (Dilbilimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü) ve İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi öğretim üyelerince yürütülen bir programdır.