Ders Seçim Rehberi

1) Mezun olabilmeniz için toplam 60 AKTS’yi tamamlamanız gerekmektedir.

2) Bir dönemde en az 30 en fazla 45 AKTS olacak şekilde ders seçmeniz gerekmektedir. Derslere devam edemeyecekler de en az 30 AKTS ders seçmelidir.

3)  Güz dönemi derslerimiz ve derslerin AKTS dağılımı ve aşağıdaki gibidir:

Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
YDTR7004 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Yaklaşım ve Uygulamalar 3 7
YDTR7003 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Aktarım Süreçleri 3 8
YDTR7015 Türkçenin Söz Varlığı ve Sözcük Öğretimi 3 8
YDTR7002 Türkçenin Yapısı 3 7
YDTR7017 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Semantik Farklılıklar 3 8

4) Bahar dönemi derslerimiz ve derslerin AKTS dağılımı ve aşağıdaki gibidir:

Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
YDTR7007 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi Sorunları 3 8
YDTR7014 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 8
YDTR7008 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beceri Alanlarına Yönelik Etkinlik Modelleri 3 7
YDTR7010 Seminer 3 6
YDTR7009 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İletişim Süreçleri 3 7

5)  “Seminer” ve “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersi zorunludur. Bu ders dışındaki dersler seçmelidir.

6) AKSİS otomasyon sisteminden ders seçimi yapıldıktan sonra ders seçimleri danışman tarafından onaylanacaktır. Danışman onayının ardından ders alma listesini 3 nüsha çıktısını almanız ve danışmanınıza (Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş) imzalatmanız gerekmektedir. Bu üç çıktıdan biri imzalı olarak sizde, biri Anabilim Dalında kalacaktır. Üçüncü nüsha Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir. Bu teslimatı araştırma görevlimiz Zeynep Seza Tabaklar toplu olarak yapacaktır. Dolayısıyla 3. Nüshayı Seza’ya (Oda No:119) vereceksiniz.

7) Bütün derslerimizde devam zorunluluğu vardır ve davam oldukça önemsediğimiz bir konudur.

8) Yüksek lisansın normal süresi 2 yıldır (4 dönem). Bu sürenin ilk yılı ders dönemini ikinci yılı ise, tez dönemini içerir. Azami süre ise, 3 yıldır.  Diğer bir deyişle, öğrenciler normal süre olan 2 yıla ek olarak 1 yıl daha (2 dönem) uzatma alabilirler. Ancak bu sürenin sonunda mezun olmaları gerekir.

9) Normal süre içerisinde (ilk 4 dönem) öğrenciler katkı payından muaftır. Ancak 5. dönemden itibaren dönemlik 129.00 TL katkı payı ödemeleri gerekmektedir. Normal süre içerisinde tamamlamayıp dönem uzatan öğrenciler AKSİS sistemi üzerinden Harç ödeme bölümündeki referans numarası ile Halk Bankasına katkı payını ödemeleri gerekmektedir.

10) İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini, özellikle yönetmeliğin üçüncü ve dördüncü bölümlerini, bütün öğrencilerimizin okumasını önemle tavsiye ederiz. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız