İlkelerimiz

  • Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek
  • Katılımcılık
  • Çevre ve İnsana Saygı
  • Etik Değerlere Mutlak Uyum
  • Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
  • Bilimsel Etik Değerlere ve Özgür Araştırma Koşullarına Sahip Olmak
  • Yaratıcı Bir Eğitim Anlayışını Benimsemek