2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kayıt Kılavuzu!

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi kesin kayıt işlemleri online olarak yapılacaktır. Online kesin kayıt kılavuzu için TIKLAYINIZ.


Adaylardan istenen evraklar arasında bulunan matbu formlar aşağıdadır. İstenen formların doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


-Kayıt bilgi formu (Tüm öğrenciler için)


-İkamet Beyan Formu (Tüm öğrenciler için)


-Taahhütname-1 (Türkçe Yeterlik Belgesi/YÖK’ten Denklik veya Tanınırlık Belgesi mevcut olmayan adaylar için)


-Taahhütname-2 (Tüm tezsiz yüksek lisans programı adayları için)


-Dilekçe (Psikoloji Anabilim Dalı Doktora Programı doktora programı adayları için)


NOT-1: Kesin kaydın onaylanabilmesi için tüm evrakların eksiksiz olarak kılavuzda belirtildiği şekilde yüklenmesi gerekmektedir.


NOT-2: Kesin kayıt evraklarının 06.11.2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar sisteme yüklenmesi, onaylanması ve kayıt işleminin tamamlanması zorunludur.