İKINCI ÖĞRETIM TEZSIZ YÜKSEK LISANS PROGRAMLARININ ÜCRETLERI

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretleri
2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren İkinci Öğretim Tezsiz Y.L. programında, ders kredi ücreti 350 TL olup,  toplam ücret 10,500 TL’dir. Ödeme, dönemlere göre olup 3 parçada yapılacaktır. Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

  1. Dönem (Ders Dönemi):                     4,200 TL (4 ders, 12 kredi)

  2. Dönem (Ders Dönemi):                     4,200 TL (4 ders, 12 kredi)

  3. Dönem (Ders Dönemi + Proje):         2,100 TL (2 ders,6 kredi + Proje)

Ödemenin Yapılacağı Banka Halk Bankasına Aksis Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan Referans numarası ile yatırılacaktır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA “ÜNİVERSİTE PERSONELİ İNDİRİMİ” !

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretlerinde 

“İstanbul Üniversitesi personel indirimi”yapılacaktır.İstanbul Üniversitesi personeli eşleri ve çocukları için(Emekliler ve İşçi statüsünde çalışanlar hariç)saat başına ders kredi ücreti 350TL yerine 250 TL’ye indirilmiştir (Toplam ücret 10,500 TL yerine 7,500 TL olmuştur). Söz konusu durum, kayıt esnasında belgelendirilmelidir.

Ödeme, dönemlere göre olup 3 parçada yapılacaktır. Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

  1. Dönem (Ders Dönemi):                     3,000 TL (4 ders, 12 kredi)

  2. Dönem (Ders Dönemi):                     3,000 TL (4 ders, 12 kredi)

  3. Dönem (Ders Dönemi + Proje):         1,500 TL (2 ders,6 kredi + Proje)

Ödemenin Yapılacağı Banka Halk Bankası: Aksis Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan Referans numarası ile yatırılacaktır.

İKİNCİ ÖĞRETİM İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ ÜCRETLERİ

  1. Dönem (Ders Dönemi): 5,400 TL (4 ders, 12 kredi)

  2. Dönem (Ders Dönemi): 5,400 TL (4 ders, 12 kredi)

  3. Dönem (Ders Dönemi + Proje): 2,700 TL (2 ders,6 kredi + Proje)

         13,500 TL (toplam)

Ödeme, dönemlere göre olup 3 parçada yapılacaktır. Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

Ödemenin Yapılacağı Banka Halk Bankası: Aksis Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan Referans numarası ile yatırılacaktır.