Sınavların Klasik Yöntem ile Yapılabilmesi Hakkında Önemli Duyuru!

İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun 18.06.2020 tarihli ve 15 sayılı toplantısında;

Yüksek Lisans Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Sanatta Yeterlik Tez Savunma ve Doktora Yeterlik Yazılı-Sözlü sınavlarının, dijital sınav işlemleri başlatılmış olanlar hariç olmak üzere, 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dijital yöntemin yanı sıra, tercihen klasik yöntem ile de yapılabilmelerine karar verildiği bildirilmiştir.


Önemle duyurulur.