Misyon

Tüm alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlamak, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmek; üretilen projeleri toplumun hizmetine sunmak ve toplumun tüm kesimleri ile işbirliğini geliştirmek.