Özel Öğrenci Statüsünde Öğrenci Alımına İlişkin Duyuru!

Enstitü Yönetim Kurulu’nun 11.07.2019 tarih ve 25 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca hazırlanan Özel Öğrenci Kabulü’ne ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

TÜM AÇIKLAMALARI OKUMANIZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

                                               İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

    1 -Özel Öğrenci Statüsüne ilişkin ilgili yönetmelik maddesi aşağıdadır.

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğretimin yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.       

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçmemek koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. 

2-Özel Öğrenci Kabul Edilecek Programların Listesi ve Kontenjanları için Tıklayınız.

  • (Listede ismi olmayan programlarımız, 2019 – 2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Özel Öğrenci Kabul Etmemektedir.)
  1. Başvuru tarihleri, kesin kayıt tarihleri ve özel öğrencilik ücretlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri

16 Temmuz 2019 - 26 Temmuz 2019

Özel Öğrenci Başvuru Evrakı

1- Başvuru Formu (Form İçin Tıklayınız.)

 

2- Kimlik Fotokopisi

 

3- Mezun veya Öğrenci Olduğunu Gösterir Belge

 

4- Not Döküm Belgesi

 

(Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuran Adaylar İçin Lisans Not Döküm Belgesi)

 

(Doktora Programlarına Başvuran Adaylar İçin Lisans + Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi)

 

5- 1 adet fotoğraf.

 

6- Başvurulan programın kontenjan tablosunda belirtilen özel bir şartı var ise belgelenmesi

Kabul Edilenler İçin Kesin Kayıt Tarihleri

9 Eylül 2019 - 13 Eylül 2019

Kabul Edilenler İçin Ücretler

Tezli Yüksek Lisans Programları için:

 

Dönemlik Ücret:  T.C. Uyruklular: 774 TL Yabancı Uyruklular:1290 TL

 

 

 

Doktora Programları için;

 

Dönemlik Ücret:  T.C. Uyruklular: 774 TL Yabancı Uyruklular:1290 TL

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;

 

1 Ders: 1260 TL

 

2 Ders: 2520 TL

 

3 Ders: 3780 TL

 

4 Ders: 5040 TL

 

5 Ders: 6300 TL

 

 

 

Tüm ödemeler kesin kayıt işleminden sonra yapılmaktadır.


3 - Başvuru Sürecine İlişkin;
  1. Linki paylaşılan Başvuru Formunu dijital ortamda doldurunuz.
  2. Formun ekinde yukarıda belirtilen başvuru evrakı ile birlikte, kontenjan tablosunda belirtilen Anabilim Dalı Başkanlığı’na giderek Anabilim Dalı Başkanı’ndan onay alınız.
  3. Onaylanmış form ve ekli evrakınızı Enstitü Müdürlüğü’ne başvuru süresi içinde teslim ediniz.
4 - Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan başvuru sırasında onay alınması kesin kayıt hakkı elde edildiğini göstermez. Başvuru sayısının kontenjandan fazla olması durumunda kabul edilecek adaylar,  Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yeniden görüşü alınarak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek tespit edilir.


5 - Özel Öğrenci Statüsünde Kabul Edilenlere ilişkin sonuçlar Eylül ayının ilk haftasında Enstitümüz web sitesinde açıklanacaktır.