Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası Tarihçesi

​İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

            Ekrem Hakkı Ayverdi’nin 19.Asırda İstanbul Haritası adlı eserinde C4 paftası üzerinde bugünkü enstitü binamızın yerinde Evrak Hazinesi bulunmaktadır. Bugün Eczacılık Fakültesi olarak kullanılan Fuad Paşa Konağı 1868 yılında tamamlandıktan sonra ilk olarak Maliye Nezareti olarak kullanıldı. Maliye Nezaretine bağlı yapılar şunlardır: Beytülmal ve Masarifat Muhasebesi, Vezne Dairesi ve Evrak Hazinesi. Bu yapılardan Evrak Hazinesi Maliye Hazinesi ile Beytülmal ve Masarifat Muhasebesi’ne ait evrakların saklanması ve dağıtılması amacıyla inşa edilmiştir.


            Bu bina daha sonra Maliye Bakanlığında kaldı ve 1985 yılında Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri tarafından devralındı. Buradaki defterler ve diğer malzemeler uzun bir süre tarihçilere görece hizmet etti. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde büyük hasar meydana gelince buradaki arşiv malzemesi 16 Ekim- 15 Aralık 2000 tarihleri arasında boşaltılarak Milli Emlak’a devredilmiştir. Günümüzde resmi posta adresinde hala Devlet Arşivleri Binası olarak geçmektedir.


Galeri